บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด
( ยังไม่เปิดรับสมัครงาน )


บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant.Co.,Ltd.) ให้บริการทางด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรแก่ธุรกิจทั่วไป รับว่าความคดีเช่าซื้อทั่วไป รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย, ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ตั้งแต่เริ่มค้าง ชำระ จนถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษา บริษัทต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป

อัตรา : 3 อัตรา

สวัสดิการ
     -เงินเดือนประจำ
     -ประกันสังคม
     -โบนัส
     -สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
     -หยุด วันเสาร์ - วันอาทิตย์  (ทำวันเสาร์แรกของเดือน)

 

เงินเดือน : ขั้นต่ำ 12,000 บาท Up

คุณสมบัติ: 1. ไม่จำกัดเพศ

                2.  ระดับการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา (แนบ Transcripts หรือ ใบรับรองผลการศึกษา)

                3.  อายุไม่เกิน 30 ปี

                4.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

                5.  สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (ติดต่อสำนักงานเขต, กรมที่ดิน, หรือกรมบังคับคดีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลบ้างเป็นครั้งคราว)

 

สถานที่ทำงาน: บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันทำงาน :  จันทร์ - ศุกร์ (ทำวันเสาร์แรกของเดือน)

เวลาทำงาน :  08.30 - 17.30 น.

 

วิธีการสมัคร:  สมัครงานผ่านเว็บไซต์บริษัทของเราได้ที่  https://www.accon.co.th/apply_online.html

ติดต่อ :
คุณกุลฤดี
บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant Co.,Ltd.)
เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น5A ซ.ยาสูบ1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900