บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด

รับสมัครงาน

บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ในการบริการด้านกฎหมาย ทั้งงานฟ้องคดี และบังคับคดี ให้กับสถาบันทางการเงินและธนาคารผู้ให้สินเชื่อด้านเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์  บริษัทมีทนายความและเจ้าหน้าที่บังคับคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 50 คน นอกจากงานฟ้องคดีและบังคับคดีแล้ว บริษัทยังมีให้บริการด้านการติดตามหนี้ด้วย จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่อยู่ในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์กว่า 30 ปี ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น บริษัทจึงต้องการเจ้าหน้าที่มาร่วมงานมากขึ้น โดยเฉพาะในตำแหน่ง


ตำแหน่ง : ทนายความ (ฟรีแลนซ์)

พื้นที่ที่ต้องการด่วน : จังหวัดลพบุรี, จังหวัดศรีสะเกษ

 

คุณสมบัติ :
1. ไม่จำกัดเพศ
2. มีใบอนุญาตว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. เคยทำคดีเช่าซื้อรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ (ฝ่ายโจทก์) มาแล้ว  (โปรดระบุชื่อโจทก์ / และจำนวนคดีเช่าซื้อที่ดำเนินการจนจบคดีแล้ว)


วิธีการสมัคร:  สมัครงานผ่านเว็บไซต์บริษัทของเราได้ที่ https://www.accon.co.th/apply_online.html

ติดต่อ :
คุณกุลฤดี
บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant Co.,Ltd.)
เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น5A ซ.ยาสูบ1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.