บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด

รับสมัครงาน

บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ในการบริการด้านกฎหมาย ทั้งงานฟ้องคดี และบังคับคดี ให้กับสถาบันทางการเงินและธนาคารผู้ให้สินเชื่อด้านเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์  บริษัทมีทนายความและเจ้าหน้าที่บังคับคดีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 50 คน นอกจากงานฟ้องคดีและบังคับคดีแล้ว บริษัทยังมีให้บริการด้านการติดตามหนี้ด้วย จากประสบการณ์ของผู้บริหารที่อยู่ในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์กว่า 30 ปี ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น บริษัทจึงต้องการเจ้าหน้าที่มาร่วมงานมากขึ้น โดยเฉพาะในตำแหน่ง


ตำแหน่ง : ทนายความฟรีแลนซ์ (ทั่วประเทศ)

พื้นที่ที่ต้องการด่วน : จังหวัดอุบลราชธานี และ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 

คุณสมบัติ :
1. เคยว่าความคดีเช่าซื้อ มาแล้วไม่น้อยกว่า 100 คดี
2. มีใบอนุญาตว่าความเกินกว่า 3 ปี
3. ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม หรือ ประวัติเสียหายทางการเงิน


วิธีการสมัคร:  สมัครงานผ่านเว็บไซต์บริษัทของเราได้ที่ https://www.accon.co.th/apply_online.html

ติดต่อ :
คุณกุลฤดี
บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant Co.,Ltd.)
เลขที่ 19 อาคารพงษ์สุภี ชั้น5A ซ.ยาสูบ1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.