บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด
รับสมัครงาน


บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด (AC.Consultant.Co.,Ltd.) ให้บริการทางด้านการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรแก่ธุรกิจทั่วไป รับว่าความคดีเช่าซื้อและคดีแพ่งทั่วไป รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย, ให้บริการติดตามทวงถามหนี้ ตั้งแต่เริ่มค้าง ชำระ จนถึงลูกหนี้ตามคำพิพากษา โดยการสืบทรัพย์บังคับคดี และจัดทำเอกสารประกอบการตัดหนี้สูญ และติดตามยึดรถ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เปิดรับบุคลากรที่มีศักยภาพ รักความก้าวหน้า ทุ่มเทให้กับการทำงานและมีความผิดชอบ และพร้อมจะร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้

ตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ธุรการกฎหมาย

2. เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

3. ทนายความฟรีแลนซ์ ต้องการด่วน จังหวัดลพบุรี, จังหวัดศรีสะเกษ

4. ธุรการทั่วไป

5. เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูล และประมวลผล

6. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 

7. เจ้าหน้าที่บังคับคดี (ทั่วประเทศ)

8. เจ้าหน้าที่บังคับคดีประจำสำนักงาน