โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ไทย
หลักสูตร "สรุป พรบ.ทวงถามหนี้และใช้กฎหมายประกอบ พรบ."


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ซอยวิภาวดี 64 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

โดยวิทยากร คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร