วิทยากร: งานสัมมนา


หัวข้อ "การบริหารสินเชื่ออย่างมืออาชีพ"
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม บริษัท กิ้มยูเล็งค้ากระจก จำกัด