นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล


บริษัทฯมีกระบวนการรองรับการการเข้าถึงข้อมูลโดย ผู้ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิเท่านั้น และมีการควบคุมความผิดพลาด ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้  และมีการควบคุมไม่ให้ระบบล้มเหลว มีสมรรถภาพทำงานต่อเนื่อง ไม่ให้ผู้ไม่มีสิทธิมาทำให้ระบบหยุดการทำงานได้ ทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย บริษัทฯใช้อุปกรณ์ และซอฟแวร์ที่มีมาตรฐานสูงโดยมีมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

• Firewall
บริษัทฯได้ติดตั้ง Firewall หลายชั้นทั้ง Hardware และ Software ซึ่งทำหน้าที่ปกป้องระบบข้อมูลของท่าน ไม่อนุญาตให้ผู้บุกรุกผ่านเข้าไปอย่างเด็ดขาด

• Secure Socket Layer (SSL)
SSL เข้ารหัสข้อมูลโดยเปลี่ยนข้อมูลเป็นรหัสตัวเลข ซึ่งเป็นกระบวนการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย
• การเข้ารหัสข้อมูลที่ความละเอียดระดับ 128 บิท
บริษัทฯได้ใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสข้อมูลที่ระดับ 128 บิท (128-bit Encryption) ซึ่งเป็นระดับการเข้ารหัสที่สูงสุดที่ใช้ในขณะนี้ สำหรับการเข้าถึงข้อมูลผ่าน Internet

• Antivirus / Antispyware
บริษัทฯได้ทำการติดตั้งระบบ Antivirus  ,Antispyware แบบ Software ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง และมีระบบที่เป็น Hardware ป้องกันอีกชั้นหนึ่ง โดยทุกระบบจะมีการอัพเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติ อย่างสม่ำเสมอ

• ระบบสำรองข้อมูล
ในการสำรองข้อมูลนั้น มีทั้งการสำรองข้อมูลที่อยู่ในบริษัท และนอกบริษัท ข้อมูลที่สำรองภายในนั้น จะผ่านการเข้ารหัสก่อนเสมอ และมีการระบุสิทธิการเข้าถึงไว้อย่างสูงสุด ส่วนการส่งข้อมูลไปภายนอกนั้นจะส่งข้อมูลไปสู่ ศูนย์รักษาข้อมูลที่มีมาตรฐานสูง