เราจะรู้ตัวเองว่ารวย ก็ต่อเมื่อทรัพย์สิน มีมากกว่าหนี้สิน

ไม่มีใครในโลกนี้ชนะมาได้ โดยไม่เคยแพ้

เพราะรู้จักคำว่า "แพ้ " ดี จึงรู้จักคำว่า "ชนะ" อย่างแท้จริง

                                                          

สัจจะและเครดิต สำคัญกว่าเงินที่มีในกระเป๋า

จงจำไว้ว่า ทิศทางที่ถูกต้องนั้นสำคัญกว่าความเร็ว

ถ้าเราเชื่อว่า ตัวเองรวยได้ เราก็จะรวยได้ อย่างนั้นจริงๆ

 

 

Powered by OrdaSoft!