พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
(ประกาศวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562)

Powered by OrdaSoft!