กำแพงเพชร (กพ.)

Kamphaeng Phet

กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่งศิลาแลงใหญ่ กล้วยไขหวาน แหล่งน้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก

 

            กำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าแก่ อายุไม่น้อยกว่า 700 ปีมาแล้ว ตัวเมืองตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิง มีชื่อเดิมว่า เมืองซากังราว และเมืองนครซุม สถานที่ท่องเที่ยวของกำแพงเพชรมีทั้งโบราณสถานเก่าแก่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประจักษ์พยานในความเจริญรุ่งเรืองของเมืองกำแพงเพชรในอดีต และธรรมชาติ เช่นภูเขา น้ำตก

            กำแพงเพชรมีพื้นที่ 8,607.490 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ

                        อ.เมืองกำแพงเพชร

                         อ.ขาณุวรลักษบุรี

                        อ.คลองขลุง

                        อ.พรานกระต่าย

                        อ.ไทรงาม

                        อ.คลองลาน

                        อ.กระบือ

                        อ.ทรายทองวัฒนา

                        อ.ปางศิลาทอง

                        อ.บึงสามัคคี

                        อ.โกสัมพีนคร

 

 

รหัสทางไกล 055

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

            เป็นรูปกำแพงเมืองประดับเพชรเปล่งประกายแห่งความงดงามโชติช่วงประดิษฐานอยู่ในรูปวงกลม

สถานที่ท่องเที่ยว

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร วัดอาวาสใหญ่ วัดช้างรอบ วัดมหาธาตุ นครชุม น้ำตกคลองลาน น้ำตกคลองน้ำไหล บ่อน้ำมันลานกระบือ บ่อน้ำพุพระร่วง และอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

งานประจำปี

  • งานนับพระเล่นเพลง อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
  • งานวันสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชร อยู่ในช่วงเดือนกันยายน

ของขวัญของฝาก

            พระเครื่องเก่าๆ กล้วยไข่ เครื่องเงิน และผ้าทอจากชาวเขา รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกล้วย

การเดินทาง

            รถยนต์ จากกรุงเทพฯให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี นครสวรรค์ เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ถึงกำแพงเพชร รวมระยะทาง 358 กิโลเมตรใช้เวลา 5 ชั่วโมง หรือจะใช้บริการรถโดยสารประจำทาง จะมีรถออกจากสถานีขนส่งสายเหนือทุกวัน ติดต่อได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์การเดินรถ ถ.กำแพงเพชร 2                     

 

ศาลประจำจังหวัดกำแพงเพชร

              Link เว็บไซต์ ศาลจังหวัดกำแพงเพชร  https://kppc.coj.go.th/th/page/item/index/id/1

 

Powered by OrdaSoft!