วิทยากร: งานสัมมนา


หัวข้อ "การศึกษา พรบ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558"
วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์ หาดใหญ่