การบรรยายพรบ.การทวงถามหนี้และแนวปฎิบัติที่ถูกต้อง

ให้กับ บริษัท นิสสัน ลีสซื่ง (ประเทศไทย)
ที่ รร.ฮอลิเดย์อินน์. สีลม. กทม.