บริษัท เอซี.คอนซัลแท็นท์ จำกัด

ได้จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ พรบ.ทวงถามหนี้ ฉบับล่าสุด 

ให้กับเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน และ กฎหมาย

ในวันที่ 20 เมษายน 2562 

โดยวิทยากร คุณอนันต์ศิลป์ ช่วงประยูร